GPS MONITORING

GPS monitoring patří mezi nejrychleji se rozvíjející online satelitní sledovací systémy na českém a slovenském trhu. Je určen ke sledování polohy vozidel, pracovních strojů a osob. Uživatelům přináší  jednoduchou obsluhu, přístup k datům přes internet pomocí přehledného webového rozhraní a množství užitečných funkcí zaměřených na správu vozového parku.

JAK FUNGUJE GPS MONITORING?

Satelitní sledování vozidel je jedním z nejmodernějších nástrojů pro monitorování pohybu osobních i nákladních vozidel, pracovních strojů a osob. Vzhledem k dynamickému rozvoji technologií přináší každý den množství nových způsobů využití pro firmy i koncovým uživatelům.

Do vozidla se nainstaluje GPS jednotka, která nepřetržitě komunikuje s družicemi na oběžné dráze Země. V pravidelných intervalech přijímá údaje o poloze, rychlosti a směru pohybu monitorovaného objektu a zaznamenává je do interní paměti. Pomocí vložené SIM karty od mobilního operátora odesílá uložená data v přesně určeném časovém rozpětí na příslušný na server. Přenesená data se šifrovaným tunelem dostanou na server, dekódují se a uloží do databáze. Velký vliv na přesnost má četnost předávání - čím kratší interval, tím je GPS monitoring přesnější. Ve srovnání s jinými systémy poskytuje bezkonkurenční zasílání dat v třísekundových intervalech. Výsledkem je nejpřesnější poskytování dat a možnost sledovat pohyb vozidla na mapě v reálném čase.

Uživatel přistupuje ke svému vozidlu prostřednictvím webového prohlížeče. Má vlastní přihlašovací údaje a vytvořené vlastní uživatelské konto s přiřazenými vozidly. Další možností je sledovat své vozidlo přímo v mobilním telefonu s operačním systémem Android nebo iOS. Aplikaci si uživatel zdarma stáhne z Google Play nebo AppStore a nainstaluje za pár minut.

ZABEZPEČÍME I VAŠÍ JACHTU

JAK OCHRÁNIT SVÉ BLÍZKÉ PROSTŘEDNICTVÍM GPS MONITORINGU?

Jedním z našich klientů je vysoce postavená osoba z oblasti veřejné správy. Součástí rodiny našeho klienta jsou i tři školou povinné děti. Klient se snaží zajistit co možná nejlepší výchovu a vzdělání svých dětí, ale hlavně jejich bezpečí. Z důvodu závažnosti své profese klient pociťoval reálné obavy z možného zneužití jeho blízkých k vydírání, nebo dokonce obavy z únosu a ublížení členům jeho rodiny. Proto zajistil ochranu pro své děti, jejíž součástí je i monitorovací řešení.

Děti klienta mají předem stanovený režim dne. Od rána, kdy nastoupí do školy, přes pravidelně navštěvované mimoškolní aktivity, až po dobu, kdy přicházejí domů. Klient tak ví, jakou trasou se jeho děti mají pohybovat a kde se mají v určitý čas nacházet.

Díky monitorovacímu systému  klient získal online přehled o pohybu svých dětí a také o místě,

kde se aktuálně nacházejí. Nyní může klient kdykoliv zkontrolovat děti přímo na svém mobilním telefonu pomocí mobilní aplikace. Systém mu navíc umožnil nastavení bezpečných zón (škola, trénink, soukromý učitel apod.). Pokud některé z dětí opustí nastavenou zónu, klient je o tom ihned automaticky informován SMS zprávou na mobilní telefon. Stejně je tomu i při návratu dítěte do bezpečné zóny.

Klient je s řešením monitorování dětí spokojen. Při nepředpokládaném pohybu je může okamžitě zkontrolovat, ověřit telefonicky, zda jsou v pořádku, kam jdou. Děti jsou se zařízením a jeho účelem seznámeny, od doby zavedení monitoringu se chovají zodpovědněji a v případě nouze jsou připraveny k vyslání varovného volání a SMS ze zařízení. Zařízení poskytuje sekundární ochranu a pocit větší jistoty i pečovatelům klientových dětí.

PŘÍNOSY GPS MONITORINGU

 • NÁVRATNOST INVESTICE JIŽ DO 3 MĚSÍCŮ
  Zavedením GPS monitoringu probíhá okamžitá racionalizace všech činností souvisejících s vozovým parkem. Odfiltrování soukromých jízd, snížení nákladů na PHM, minimalizace přesčasových hodin a celkové zefektivnění využívání pracovní doby mají přímý vliv na úspory zaměstnavatele.
 • SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ VOZIDLA AŽ O 30%
  Zavedením GPS monitoringu vzniká úspora na PHM až o 30%. Snížení najetých kilometrů v důsledku snížení počtu soukromých jízd prodlužuje servisní intervaly a opotřebení vozu, což se projevuje v přímých úsporách na vozidle.
 • ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY PRÁCE ZAMĚSTNANCŮ
  Snížení jízd až o 30% poskytuje časový prostor pro zvýšení produktivity zaměstnanců využívajících vozidla. Jednoduchý report poskytne rychlý přehled o docházce zaměstnanců na pracoviště.
 • DOHLED A ZAJIŠTĚNÍ VOZOVÉHO PARKU
  Aktualizace polohy vozidla každé 3 sekundy poskytuje možnost sledovat vozidlo online na mapě. Máte tak okamžitý přehled o aktuální poloze vozidla. Zpětnou informaci o pohybu vozidla je možné dohledat v historii. V případě potřeby dokáže systém automaticky zasílat informaci o servisních intervalech.
 • ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST ŘIDIČE A VOZIDLA
  GPS monitoring poskytuje podrobný přehled o jízdách konkrétního řidiče. V případě nehod poskytuje data umožňující identifikovat chování řidiče vozidla v kritické situaci. Informace o jízdách řidiče umožňují snížit rizika havárií.

OSOBNÍ PŘENOSNÝ GPS LOKÁTOR 3000V2

Víceúčelový GPS lokátor najde využití nejen pro automobily, ale také pro jízdní kolo, motocykl, těžkou stavební techniku, jachty, ale také pro naše domácí mazlíčky a děti. Slouží pro zvýšení bezpečnosti dětí nebo seniorů. Zařízení dokáže odeslat SMS s aktuální polohou až na 3 telefonní čísla. Je zde také možnost aktivace služby pro online sledování. Zařízení umožňuje odeslat SMS s přesnými GPS souřadnicemi (odkaz na Google Maps). Lokátor má vestavěný mikrofon a reproduktor pro obousměrnou komunikaci. Je zde možnost odposlechu pro případ nebezpečí. Jednoduchým prozvoněním odešle zařízení z autorizovaného telefonu volajícímu svou aktuální polohu. Lokátor je vybaven SOS tlačítkem pro stav nouze. Zařízení automaticky odešle SMS zprávu s aktuální polohou a s textem „Help me“.

ONLINE SLUŽBA JE URČENA MIMO JINÉ KE:

 • sledování a lokalizaci polohy dětí,
 • sledování seniorů a nemocných,
 • sledování pracovníků bezpečnostních složek a ochranky,
 • sledování zásilek, balíků a cenností,
 • monitoring zaměstnanců záchranných složek,
 • sledování zaměstnanců a vozidel zásilkových služeb (roznášeči letáků apod.).

FUNKCE

 • GPS lokalizace osob, vozidel, zvířat nebo majetku
 • SMS s aktuální polohou (odkaz na mapy Google)
 • možnost online sledování
 • obousměrná komunikace (mikrofon a reproduktor)
 • možnost odposlechu (mikrofon)
 • SOS tlačítko pro případ nebezpečí
 • až 3 autorizovaná telefonní čísla
 • alarm v případě překročení nastavené rychlosti
 • alarm v případě slabé baterie
 • možnost konfigurace přes příkazové SMS
 • možnost konfigurace přes PC pomocí programátoru USB 3000 (není součástí balení)

OBSAH BALENÍ

 • Osobní lokalizátor
 • USB kabel pro nabíjení z PC
 • Síťová nabíječka 230V / 5V
 • Uživatelský návod

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • Sítě: GSM/GPRS/GPS
 • Napájení: baterie 1730mA
 • Výdrž baterie:
 • Offline režim do 200 hodin
 • Online sledování 48 hodin při 20s intervalu aktualizace polohy
 • Rozměry: 65 x 40 x 18 mm
 • Váha: 50g
 • Pracovní teplota: -20°C do 55°C
 • Vlhkost prostředí: nekondenzující od 5% do 95%

JE GPS MONITORING PŘESNĚ TÍM, CO HLEDÁTE?


Toužíte zabezpečit DŮM/BYT, ale nevíte jak na to?

Bojíte se, že uděláte něco špatně nebo při jeho tvorbě 
zapomenete na něco podstatného? Nevíte, jaká jsou specifika zabezpečení a jak bezpečnost domova celkově uchopit?