KAMEROVÉ SYSTÉMY VE ŠKOLÁCH A DRUŽINÁCH

blog_skoly_druziny

Ve školách mají kamerové systémy široké využití. Neustále monitorují prostory školy. Toto zabezpečení snižuje riziko krádeží, nepovolených vstupů cizích osob, vandalizmu nebo nepřístojného chování žáků ve škole. Po uděleném souhlasu a po zadání kódu pro spuštění videa je zde možnost sledovat své děti online v prostorách třídy (jen pro rodiče dětí).

Děti jsou to nejcennější v našem životě, musíme jim umožnit studovat s pocitem bezpečí. Svěřujeme je do škol a školek s důvěrou, že se jim nic nestane. U vstupních dveří s panelem se zvonky kamera umožní zaměstnanci školy nejen slyšet, ale i vidět osobu, která vyzvedává dítě ze školy nebo chce navštívit někoho z personálu školy. To zvyšuje přehlednost o návštěvách a vstupech do školního areálu.

Kamery mohou být instalovány nad vchodem, v zahradě, u hřiště, což jsou prostory často přístupné široké veřejnosti. Záznamy z těchto kamer se mohou živě přenášet pracovníkovi, který zpracovává tyto informace pro zvýšení bezpečnosti ve školách nebo školkách nebo přímo do kanceláře ředitele.

Odpolední družiny také využívají kamerové systémy. Rodič nebo pověřená osoba zazvoní u vchodu, vychovatelce se na obrazovce objeví dotyčná osoba. Dítě vidí, kdo přišel a samotné může bezpečně odejít do šatny, převléknout se a odejít z družiny. Vychovatelka může sledovat jeho cestu z herny až do okamžiku, než opustí prostory školy.